O nas

Kim jesteśmy?

Koło naukowe NANOIN zrzesza studentów Politechniki Wrocławskiej pasjonujących się nanoinżynierią. Opiekunem Koła jest dr hab. inż. Grzegorz Sęk, pracownik Katedry Fizyki Doświadczalnej.Naszym głównym celem jest poznawanie współczesnych technologii otrzymywania materiałów w skali nanometrowej oraz poszerzanie wiedzy na temat metod badania i zastosowania sztucznie wytwarzanych nanomateriałów.

Innymi słowy jesteśmy grupą młodych ludzi zafascynowaną światem, w którym rozmiar obiektów odgrywa kluczową rolę i którego nie możemy zobaczyć gołym okiem, przy użyciu lupy ani nawet standardowego mikroskopu optycznego. Staramy się zrozumieć zjawiska z pogranicza fizyki, fotoniki, biologii, chemii, biofizyki i inżynierii, które zachodzą w skali tak małej, że prawa przyrody, które znamy z życia codziennego przestają obowiązywać.

Dokumenty do pobrania

Regulamin
Członkowie Koła Naukowego

Dołącz do nas!

Interesujesz się nanotechnologią?
Chciałbyś dołączyć do Koła NANOIN?

Zapraszamy na spotkania Koła, informacje o najbliższym zebraniu znajdziesz w aktualnościach. W razie pytań nie wahaj się do nas napisać: nanoin@pwr.edu.pl.

Co robimy?

Działalność Koła obejmuje bardzo szeroki zakres. Każdemu z członków NANOINU oferujemy zapoznanie się z interesującymi badaniami naukowymi prowadzonymi we Wrocławiu. W tym celu organizujemy cykle wycieczek po laboratoriach związanych tematycznie z nanotechnologią zarówno na uczelni, jak i poza nią, podczas których pod okiem specjalistów dowiadujemy się jak wygląda naukowa codzienność i obserwujemy fizyków doświadczalnych przy pracy. W ostatnim czasie odwiedziliśmy między innymi Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Laboratorium Elektrycznych Właściwości Półprzewodników, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Zespół Wydziałowego Zakładu Metrologii Mikro- i Nanostruktur oraz Grupę Fizyki Dielektryków. Ponadto członkowie Koła, dzięki umożliwieniu im kontaktów z pracownikami naukowymi uczelni, mogą poszerzać swoją wiedzę i zdobywać praktyczne doświadczenie aktywnie uczestnicząc w pracy laboratoryjnej w wybranym przez siebie miejscu.

Spotkania Koła

Na spotkaniach Koła, które odbywają się kilka razy w miesiącu, rozwijamy tematy poruszane podczas codziennych zajęć, które szczególnie nas interesują w dyskusjach lub krótkich referatach członków. Dzielimy się także wynikami naszych studenckich badań i doświadczeniami z pracy w laboratorium.

Konferencje naukowe

W ramach rocznego podsumowania pracy Koła w okolicy maja organizujemy Plenerowe Konferencje Naukowe, podczas których przez kilka dni wysłuchujemy referatów własnych oraz specjalistów z różnych dziedzin fizyki. Konferencje stanowią kolejną okazję do nawiązania kontaktów z pracownikami naukowymi, do ugruntowania zdobytej na uczelni wiedzy i poszerzenia jej, do zadawania pytań, podejmowania prób odpowiedzi i rozwiewania wątpliwości rodzących się podczas procesu nauki. Umożliwiają także integrację z pozostałymi członkami Koła w przyjemnej atmosferze.