Członkowie nanoin

WPPT, Fizyka Techniczna,
5 semestr studiów I stopnia

Obecnie zajmuję się badaniem przejść ekscytonowych w strukturach kwantowych, zarówno analizując wyniki eksperymentalne jak i modelując takie zjawiska za pomocą równań Maxwella. Najpewniej czuję się jednak na gruncie podstawowych zagadnień Mechaniki Kwantowej co wynika z mojego zainteresowania Matematyką. Po za tym lubię dobrą książkę, średni film i chodzenie po górach.

WPPT, Fizyka Techniczna,
2 semestr studiów II stopnia

Jednym z obszarów moich zainteresowań jest spektroskopia terahercowa w domenie czasowej. W wolnym czasie lubię czytać książki i uprawiać sport.

WPPT, Fizyka Techniczna,
2 semestr studiów II stopnia

Moje zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół di-chalkogenków metali przejściowych i kryształów dwuwymiarowych.

University of Cambridge,

WPPT, Fizyka Techniczna,


Zainteresowania:
koloidalne kropki kwantowe, urzadzenia opto i magnetoelektroniczne, (LED, ferrofluidy, solarcells), a także pływanie, improwizacja na fortepianie, rower.

WPPT, Fizyka Techniczna,
2 semestr studiów II stopnia

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół elektrodynamiki kwantowej w ciele stałym, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania światła z materią. W swojej pracy inżynierskiej zajmuję się rozwiązaniem równania Grossa-Pitajewskiego w kontekście kondensatu polarytonówekscytonowych. Badanie kondensatu polarytonów, będących niesamowitym przykładem unii pomiędzy światłem a materią stanowi mój główny cel na najbliższe lata. Zajmuje się również symulacjami w pakietach algebry komputerowej: Maple, Matlab, Mathematica. W wolnym czasie ( chociaż nie za dużo go posiadam) udzielam się społecznie, organizując spotkania i wyjazdy naukowe naszego koła, maluję (akwarela, olej), zajmuję się grafiką i modelowaniem 3D. Jestem wielkim fanem kotów.

WPPT, Fizyka Techniczna,
2 semestr studiów II stopnia

Wśród moich zainteresowań znajdują się koloidalne kropki kwantowe, a dokładniej ich synteza i badanie właściwości optycznych technikami spektroskopowymi, a także projektowanie i wytwarzanie wysoko kontrastowych siatek dyfrakcyjnych. W wolnym czasie grywam na skrzypcach i zajmuję się pszczołami.

WPPT, Fizyka Techniczna,
2 semestr studiów II stopnia

Inżynieria Materiałowa,

WPPT, Fizyka Techniczna,


WPPT, Fizyka Techniczna,
5 semestr studiów I stopnia

WPPT, Fizyka Techniczna,


Zainteresowania:
Zajmuję się głównie urządzeniami półprzewodnikowymi tj. laserami i wzmacniaczami optycznymi do telkomu oraz spektroskopią rozdzielczą w czasie szeroko pojętą, od zdegenerowanego pump probe po froga. W przeszłości interesowałem się również predykcją intensywności promieniowania słonecznego na podstawie różnych czynników pogodowych.

WPPT, Fizyka Techniczna,


Zajmuję się spektroskopią fourierowską w średniej podczerwieni nanostruktur wykorzystywanych jako źródła i detektory w laserowej detekcji gazów.

WPPT, Fizyka Techniczna,